Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur ÜCRETSİZ İLAN VER

Müşteri Hizmetleri / (0312) 252 14 15

Çankaya akçalı kooperatifi genel kurulu yapıldı

Anasayfa Haber ve Duyurular Çankaya akçalı kooperatifi genel kurulu yapıldı
Sevdiklerinizle Paylaşın

Çankaya akçalı kooperatifi genel kurulu yapıldı

Çankaya akçalı kooperatifi genel kurulu yapıldı ;

Değerli ortaklar ;               


Kooperatifimizin 2021 yılı  Olağan Genel Kurulu 29.05.2022 tarihinde asaleten 582, vekâleten 458 olmak üzere toplam 1040 ortağımızın katılımı ile Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 50 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.


1- 2021 yılı yönetim kurulu çalışma raporu,  bilânço, gelir - gider tablosu ve denetim kurulu raporları ayrı ayrı okunarak, görüşülmüş ve kabul edilerek yönetim ve denetim kurulu aklanmıştır.


 2- Ana  Sözleşmede  belirtilen  yetkilere  ilaveten  Yönetim  Kuruluna aşağıdaki yetkiler verilmiştir:


         a- Kadastro Müdürlüklerince    maliki     olduğumuz     parsellerin    alan  ve    sınır   düzeltilmesi   taleplerinin karşılanabilmesi için  ferağ verme, muvafakat etme, bu konularda açılmış  ve açılacak   davalarda taraf olma, davadan çekilme,


        b- Çeşitli ulusal ve uluslar  arası kuruluşlardan,     Avrupa Bankalar   Birliğine  üye    bankalardan, Ulusal Bankalardan, Toplu  Konut İdaresinden; fiziki altyapı, sosyal altyapı, çevre düzenlemesi, üstyapı, tamamlama, bitirme, destekleme, konut v.b. ad altında çıkmış ve çıkacak her türlü kredi ve fonları almaya ve işlemleri yapmaya, gerekli teminatları vermeye,                


         c- Kooperatifimiz   mülkiyetinde  bulunan  arsalar  ile  yargı  süreci  devam  eden   kooperatifimizin  hak    sahibi olduğu  arsalar  üzerinde;  imar  planı  değişikliği  veya  mevcut   imar  planı   kapsamında yoğunluk   artışı  çalışmalarının         yapılması,  mevcut   parseller  üzerinden  tevhit  ve   takas  yapılması,  tevhit  esnasında terk edilmesi gereken  parsellerin  terkinin  yapılması, kooperatife   ait   park  ve  rekreasyon   alanlarındaki  (yeşil alanlar)  hisselerimizin  imar  planı  gereği  kamuya  terk  işleminin yapılması,  gerektiğinde  kentsel  dönüşüm  ve  gelişim alanı  ilan  edilerek,  kentsel   dönüşüm   ve  gelişim  projeleri  uygulanması,  ayrıca   bu  konuda  ilgili yasa  ve  yönetmelikler   çerçevesinde   Ankara  Büyükşehir   Belediyesi,  Çankaya   Belediyesi, Çevre  Şehircilik ve İklim değişikliği  Bakanlığı,  İller  Bankası   gibi    kuruluşlarla  gerekli  çalışma  ve uygulama yapılmasına, 


          d- Bakanlıklar, TOKİ  ve   Belediyelerle   müşterek  uygulanacak  projeler   konusunda  karşılıklı sorumluluklar belirleyen  sözleşmeler yapma ve uygulama,


         e- Yeni kurulacak veya kurulmuş olan birliklere katılmaya,


         f- Müteahhit  firma ATM yapım Yatırım ve İşletme A.Ş ile yapılan ve genel kurulumuz tarafından kabul edilen,   “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” gereği işin yapım aşamalarına göre sözleşme  eki “pursantaj” tablosunda belirtilen parsellerin müteahhit firmaya devredilmesi için Tapu dairelerinde işlem yapmaya.


3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna Haziran 2022 ayından itibaren bir sonraki Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 5.000,00 TL (Beşbinlira) 2. Başkana aylık net 4.000,00 TL (Dörtbinlira), Sekreter ve Sayman üyelere ayrı ayrı aylık net 3.500,00 TL (Üçbinbeşyüzlira) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 2.000,00 TL (İkibinlira) ve Denetim Kurulu üyelerinin herbirine ayrı ayrı aylık net 1.000,00 TL (Binlira) huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.                                                                                          


4- 2022 yılı tahmini bütçesi kabul edilerek; aidatların Haziran 2022 ayından başlamak üzere bir sonraki Genel Kurula kadar aylık net

400,00 TL (Dörtyüzlira) olması kabul edildi.  Aidatını ilgili ay içinde ödemeyen ortaklara % 1,5 gecikme faizi uygulanmasına karar verildi.


5- Yönetim Kuruluna Özer AKYILDIZ, Ahmet KOÇ, Mümin Gökhan GÜLCAN, Elife KAYA ARTANTAŞ, Enser DOĞRU, Ünal ŞİMŞEK ve Saniye SEZER;  Denetim Kuruluna Mustafa Tümer ATEŞ, Haydar ŞAHBAZ, Ergin KUDU,  4 (dört) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.


Yönetim Kurulumuz 30.05.2022 tarihinde yaptığı ilk toplantıda: Özer AKYILDIZ’ ın Başkan, Ahmet KOÇ’ un 2. Başkan, Elife KAYA ARTANTAŞ’ ın Sekreter,  Mümin Gökhan GÜLCAN’ ın Sayman, Enser DOĞRU,  Ünal ŞİMŞEK ve Saniye SEZER’ inde üye olarak görev yapmasını kararlaştırmıştır.


Değerli ortaklar ; 


İnşaatlarımızın yapımını mühür kaldırılmasını müteakip; 2011 yılında yapılan ve 2016 yılında iyileştirilerek Genel Kurulda yeniden kabul edilen sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak sürdürme kararlığımız genel kurulumuz tarafından takdirle karşılanmış ve ortaklarımız büyük çoğunlukla yönetim kurulumuza destek olmuştur.


Yönetim Kurulu olarak hedefimiz inşaatlarımızı bir an önce bitirip, ortaklarımızı konutlarına kavuşturmaktır. Bu amaçla çalışmalarımızı 30 yıllık özlemimizi gidermek için kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığımıza genel kurulumuzun verdiği destekle devam edeceğimize kimsenin kuşkusu olmamalıdır.           


Değerli ortaklar ; 

Yapılan çalışmaları yakından takip ederek bilgi sahibi olmanız Yönetim Kurulumuzu mutlu etmektedir. Ancak bu bilgilenme sadece yayınlarla ve iletişim araçlarıyla sağlanmaktadır. Bazı ortaklarımız adreslerini değiştirdikleri halde kooperatifimize bildirmedikleri için çalışma raporu ve diğer bilgileri içeren belgeler kendilerine ulaştırılamamaktadır. Yapılacak çalışmaların daha sağlıklı olması ortaklarımızın tamamının genel kurullarımıza katılması ve adres bilgilerini zamanında kooperatifimize ulaştırmaları ile mümkün olacaktır.  


Adres ve telefon numaraları değişen ortaklarımızın yeni adres ve telefon numaralarını  en kısa sürede kooperatifimize bildirmeleri sağlıklı iletişim kurabilmemizin en önemli yoludur. Gelişmeler hakkında bilgilenmeyi www.ilanarat.com internet adresimizden takip edebilirsiniz ayrıca özellikle SMS yoluyla kısa sürede gelişmelerden haberdar olabilmeniz için GSM numaralarınızı bildirmeniz yararlı olacaktır.


Hepinize saygılar sunar, desteğinizi bizden esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. 

S.S. Akçalı arsa ve konut yapı kooperatifi teknik şartnamesi 

Ayrıca  S.S. akçalı arsa ve konut yapı kooperatifi hisseleri hakkında bilgi almak, hissenizi satmak ya da hisse almak isterseniz. Akçalı hisse uzmanı İbrahim Cem KARTAL ı arayabilirsiniz. 

0533 258 80 54 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.


Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun. ilanarat.Com

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

Emlakçıdan veya Sahibinden Gayrimenkul ilanları için, Türkiye'nin Emlak İlan Sitesi ilanarat.Com

Copyright © 2021 Her hakkı saklıdır. ilanarat.Com